Hinnakiri

Tasulised tõendid

 Tervisetõend (röntgeniga)  30€
 Tervisetõend (röntgenita)  20€
 Tervisetõend (röntgen + analüüs, st. testimine sooleinfektsioonide suhtes)  60€
 Mootorsõidukijuhi tervisetõend (A-, B- ja C-kategooria)  30€ + 5€ paberil
 Relvaluba  30€
 Tõend kaitseliitu astujale ja liikmele  20€
 Tõend kohtule  20-40€
 Tõend reisibüroole reisitõrke korral  20-40€
 Tõend kindlustusfirmale (arvestades kindlustusriski kategooriat)  30-50€
 Muud tõendid  15€

 

Tasuta tõendid

 Tõend lasteaeda minejale
 Tõend kooli minejale (esimene klass)
 Tõend kooli minejale (ülikool, kutseõppeasutus)
 Tõend kaitseväkke kutsutule

Koduvisiidid

 Koduvisiit kindlustatud isikutele  5€
 Koduvisiit kindlustamata isikutele  5€ + tasu vastavalt Haigekassa hinnakirja alusel
 Koduvisiit alla 2-aastastele ning rasedatele  Tasuta

 

Vaktsiinid

Vaktsiinid  Täpsemat informatsiooni saab õdedelt

 

Lisa

Kaotatud, rikutud või aegunud dokumentide asendamine, nt. saatekiri eriarstile, töövõimetusleht, hooldusleht jne.  5€
 Vajadusel koopia tervisekaardist kuni 25 lehekülge  Tasuta
 Patsiendi soovil tehtud analüüsid ja uuringud  Eesti Haigekassa hinnakirja alusel

NB! Arveldame sularahas ja kaardimaksetega!